Aadress ×
Korruste arv ×
jääb vahemikku
-
Valdkond ×
/ Hanked / Projekteerimine / Kunderi 14 KÜ
20.09.2022
15.10.2022
143 korda
Info maja kohta
Kunderi 14 KÜ

J. Kunderi 14, Tallinn, Eesti

101013068
1957
5
Teenuste valik
maastikuarhitektuur
tööprojekt (kõige põhjalikum)
Ostetud kinnistul paikneva alajaama lammutamine, õueala ümberprojekteerimine ja parkimiskohtade rajamine. Projekti kinnitamine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis ja selle alusel edaspidiste tööde teostamine, „Hoovid korda" projektis osalemine
topo-geodeetiline alusplaan ja/või ehitusgeoloogilised uuringud
  1. GD-22-408 Toimik Kunderi tn 14 Tallinn.asice
oktoober 2022
Kontaktandmed Kontaktandmete nägemiseks logi sisse.
Küsimused
Madis Kuurmann 05.10.2022 20:24
Mõned täpsustavad küsimused:

1. Kas kehtivad projekteerimistingimused (digitaalselt) on olemas ja saate tutvumiseks saata?

2. Kas on olemas/saate tutvumiseks saata pilte ja visiooni/nägemuse/joonise soovitud lahendusest?

3. Kas kinnistul asub seadustamata hooneid, rajatisi, mille seadustamist kohalik omavalitsus võib nõuda?

4. Kas kinnistu on elamumaa, ärimaa või elamu- ja ärimaa?

5. Kas kinnistu kuulub KÜ-le või linnale?

6. Kas topo-geodeetiline alusplaan (dwg. fail, mitte vanem kui 1.a.) on olemas? Kui jah, siis palume tutvumiseks saata. Kui ei, siis saame selle koostamise hinnapakkumisse arvestada.

7. Kas tööalasse jäävad ka puud, põõsad? Kui jah, siis kas ja mitu soovite neist ka likvideerida?

8. Milliseid töid/tooteid soovite projektis kajastada (tee remont, kõnnitee rajamine, remont, sadevee probleemi lahendamine, Haljasala, puhkeala vms kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine, Kõrghaljastuse rajamine või parendamine, Mängu- või spordiväljaku vms kasutamiseks avatud vaba aja veetmise rajatise rajamine või parendamine, Parkimisplatsi rajamine või parendamine, Prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine või parenda­mine, sügavkogumismahutite paigaldus, Tänavavalgustuse paigaldamine või parendamine, Aia või piirde rajamine või parendamine, sh tõkkepuu paigaldamine, Hoovi inventari paigaldamine või korrastamine, Korteriühistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühis­veevärgi ja ‑kanalisatsiooni vahelise liitumispunkti ümberehitamine, Abihoone rekonstruee­rimine või lammutamine, Rattamaja rajamine, Turvakaamerate paigaldamine, Supergraafika (seinamaalingu) loomine vms. ?

9. Millal olete plaaninud pakkumise teemal otsustada ja projekteerimistöödega alustada?

Sinu pakkumised

Pakkumise tegemiseks logi sisse.