Aadress ×
Valdkond ×
Tugevvoolutööd ×
Nõrkvoolutööd ×
/ Hanked / Elektritööd / Uus hange

NB! Projekteerimine on eraldi ehituse etapp, mida saate tellida projekteerimise alt.

Info maja kohta

Koodi leiad aadressilt www.ehr.ee, sisesta avalehel aadress ja vali sobiv objekt.

A

Foto pakkumise tegijale majast üldise ettekujutuse andmiseks.

Fotod maja peakilbist vm asjassepuutuvast objektist.

(nt seinte ja vahelagede materjal, lae kõrgus, ligipääsetavus, parkimine)

Teenuste valik

Kui on olemas tööde projekt ja joonised, saad need siin üles laadida.

Kontaktandmed
📅